Concentratieproblemen

MIJN KIND HEEFT EEN CONCENTRATIEPROBLEEM

Ik hoor het regelmatig, in mijn omgeving, maar ook van ouders die hun kind bij mij aanmelden voor een training.

Ouders komen daarvoor bij mij, omdat ze vanuit school te horen krijgen, dat hun zoon of dochter niet oplet tijdens de les. Hij kijkt vaak naar buiten, richt zich niet op zijn taak en kan niet stilzitten. Dit is een probleem in de klas, en dus is het concentratieprobleem geboren. Maar is het wel een concentratieprobleem? Of is er iets anders aan de hand?

Mijn meest gestelde vraag aan ouders is het volgende: Hoe lang kan je kind geconcentreerd een computerspelletje doen of TV kijken? Het antwoord is dan vaak, dat hun kind dit wel de hele dag kan volhouden als ze er geen stokje voor steken. Zelfs het kind met ADHD kan lang geconcentreerd een spelletje doen. Hier is dus geen sprake van een concentratieprobleem, maar is er een probleem op een ander gebied.

Er kunnen veel oorzaken zijn voor concentratieproblemen. Denk bijvoorbeeld eens aan faalangst. Kinderen met faalangst twijfelen soms zo erg bij het uitvoeren van een opdracht. Ze denken vaak al van te voren dat het het niet goed zullen maken. Dit vergt vaak veel tijd en energie, waardoor het ze niet meer lukt de opdracht of toets goed te maken.

Er zijn ook kinderen die het moeilijk vinden om te plannen en organiseren, om prioriteiten te stellen. Waar moet hij beginnen, wat is het belangrijkste, wat heb ik nodig om te leren, hoe moet ik mijn tijd indelen. Als kinderen hier geen overzicht in hebben, is het lastig om een opdracht uit te voeren.  Deze kinderen zijn er dus bij gebaat om te leren hoe ze hun schooltaken slim kunnen uitvoeren.

En dan zijn er nog veel kinderen, die een leerprobleem hebben. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie. Kinderen met een leerprobleem, hebben vaak al een achterstand met leren. Ze zijn vaak afgehaakt van de lesstof omdat ze die niet kunnen bijbenen, of de basis missen. Deze kinderen hebben vaak ook een andere manier van leren dan dat het huidige schoolsysteem ze aanleert. Kinderen met dyslexie zijn bijvoorbeeld beelddenkers. Ons onderwijssysteem is heel erg talend. Dit geeft problemen met het eigen maken van de lesstof.

Kinderen met een leerprobleem zijn er bij gebaat om te leren hoe ze op hun eigen manier leren. Er zijn verschillende manieren van leren. Als je kind meer weet over zijn eigen leerstijl, is het handig om te ontdekken hoe hij zijn eigen leerstijl op zijn eigen manier leert gebruiken, zodat leren voor hem makkelijker wordt.

Ik heb nu diverse oorzaken aangemerkt, waardoor een kind een concentratieprobleem kan hebben. Gelukkig bestaat er de Ik leer leren training, want al deze oorzaken komen aan bod tijdens deze training! In 5 lessen leert je kind hoe hij leert, hoe om te gaan met faalangst, hoe te plannen en te organiseren, hoe te concentreren en hoe hij zijn leerstijl kan inzetten.

Wil jij meer weten over de Ik leer leren training of wil je kind aanmelden? Neem contact met mij op en vraag naar de mogelijkheden.

Share this Post