Voor wie

Voor wie?

De Wensuil is er in principe voor alle kinderen en hun ouders.

  • Voor kinderen die op school vastlopen.
  • Omdat er alleen maar een probleem gezien wordt en niet gekeken wordt naar een oplossing.
  • Voor kinderen die rouwverwerking nodig hebben.
  • Voor kinderen die (even) niet lekker in hun vel zitten.
  • Voor kinderen met de diagnose ADHD of dyslexie bijvoorbeeld, waarvan de ouders even niet meer verder komen.

Ik ga samen met jullie doelen bepalen. Het doel van de ouders, maar zeker ook van het kind. Dat is namelijk meestal niet hetzelfde. Ouders willen bijvoorbeeld graag een gedragsverandering zien of betere prestaties op school. Kinderen willen graag weten hoe ze moeten omgaan met kritiek en hoe ze vriendjes moeten maken. Natuurlijk komt het resultaat vaak beiden doelen ten goede, maar de benadering is dan wel compleet anders.